Afficher ce site en français | View this website in English

Terug naar Plan je bezoek

Naar je plaats in de Lotto Arena

Alle bezoekers – met uitzondering van bestellers van rolstoelplaatsen – komen de Lotto Arena binnen via de hoofdingang. In de toegangsfoyer vind je de kleurenbewegwijzering naar de plaatsen in de zaal (zie kleurenvermelding op je ticket).

Om het binnengaan in de zaal zelf vlot te laten verlopen en de controle te vereenvoudigen, dringen we erop aan dat iedere bezoeker zijn/haar eigen toegangskaart in de hand heeft. Er staan overal medewerkers om je naar je plaatsen te begeleiden.

Opgelet! Het zaalplan geeft enkel en alleen de kleurzones weer waarin de plaatsen gesitueerd zijn. Dit plan heeft niets te maken met de verschillende prijscategorieën die bij een evenement van toepassing zijn. In de Lotto Arena zijn verschillende zaalopstellingen mogelijk. Elke organisator beslist zelf aan welke plaatsen hij welke prijs toekent.

In de zaal zijn er plaatsen voorzien voor rolstoelgebruikers en hun eventuele gezelschap. Gelieve telefonisch te reserveren bij Tele Ticket Service op het nummer 03/400.00.34 (vanuit Nederland +32.3.400.00.34) en te verduidelijken dat je je in een rolstoel verplaatst. Zo kunnen we de juiste reservering voor je doen. Of mail naar service@teleticketservice.com.

Download hier het zaalplan (pdf)